ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

meth

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)


Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Creta InterClinic είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει κάλυψη όλο το 24ωρο με εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που έχει επιλεγεί για τις γνώσεις και το ήθος του, με σκοπό να προασπίσει την υγεία των ασθενών και να συντομεύσει τον χρόνο νοσηλείας τους.
Από την πρώτη στιγμή της άφιξης των ασθενών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ένας ειδικευμένος νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια αναλαμβάνει την εισαγωγή τους. Κατόπιν οι θεράποντες ιατροί και το Νοσηλευτικό προσωπικό αναλαμβάνουν την φροντίδα τους για την πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών τους.
© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by