ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

magnitis

Το μηχάνημα Μαγνητικής Τομογραφίας, SiemensMagnetomEssenza 1.5TMRISystem, το οποίο λειτουργεί στην κλινική μας την τελευταία διετία, είναι σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας, επιτρέποντας την γρήγορη και ακριβή απεικόνιση του ανθρωπίνου σώματος και δίνοντας την δυνατότητα επίλυσης διαγνωστικών προβλημάτων.
Η ισχύς του Μαγνητικού πεδίου είναι 1.5 Tesla, διαθέτει υψηλά βαθμιδωτά πηνία (gradients) και όλα τα απαραίτητα πηνία για την πληρέστερη απεικόνιση όλων των ανατομικών περιοχών του σώματος (κεφαλής, σπονδυλικής στήλης, τραχήλου, σώματος, γόνατος, ώμου και εύκαμπτα επιφανειακά πηνία επιφανείας). Επίσης διαθέτει όλες τις ακολουθίες και τα αγγειογραφικά πακέτα για τον έλεγχο των αρτηριών και φλεβών εγκεφάλου και τραχήλου, αλλά και τον έλεγχο των αγγείων θώρακος και κοιλίας. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει επίσης τις νεώτερες τεχνικές μοριακής διάχυσης (DiffusionImaging), και αιματικής διήθησης (PerfusionImaging) που επιτρέπουν την πρώϊμη ανίχνευση οξέων ισχαιμικών αλλοιώσεων και την αιμάτωση - νεοαγγείωση νεοπλασμάτων του εγκεφάλου. Διαθέτει επίσης δυνατότητες Μαγνητικής Φασματοσκοπίας (MRSpectroscopy), που επιτρέπουν την εκτίμηση της βιοχημείας των φυσιολογικών και παθολογικών ιστών με την μέτρηση διαφόρων μεταβολιτών. Η Μαγνητική Φασματοσκοπία παρέχει σημαντικές “invivo” πληροφορίες, κυρίως για την σύσταση των όγκων του εγκεφάλου και την παρακολούθηση (followup) των ασθενών.
Η Μαγνητική Τομογραφία έχει πλέον καταστεί απαραίτητο εργαλείο για την εκτίμηση όλων των ανατομικών περιοχών του ανθρωπίνου σώματος. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό αλλοιώσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, του Μυοσκελετικού Συστήματος και των Αγγείων, όπου η συμβολή της είναι καθοριστική για την διαχείριση και πρόγνωση της πορείας των ασθενών, αλλά και την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Επίσης, με τις δυνατότητες των σύγχρονων Μαγνητικών Τομογράφων και την εφαρμογή τεχνικών διάχυσης (Diffusion), αιμάτωσης (Perfusion), φασματοσκοπίας (Spectroscopy), οι πληροφορίες που λαμβάνονται δεν αφορούν μόνο στην ανατομική - μορφολογική απεικόνιση των αλλοιώσεων, αλλά και την βιοχημεία τους, τον μεταβολισμό και την αγγείωση. Πρώιμα, οξέα ισχαιμικά έμφρακτα, μικροαιμορραγίες, αγγειακές βλάβες όπως ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες και κακώσεις στους μύες και τις αρθρώσεις, ανιχνεύονται και χαρακτηρίζονται με ασφάλεια, μόνον μετά την διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας.

Στα βασικά πλεονεκτήματα των σύγχρονων συστημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας 1.5 Τesla όπως και το μηχάνημα της Κλινικής Creta Interclinic, περιλαμβάνονται :
  • Υψηλή ποιότητα εικόνας και εξαιρετική διακριτική ικανότητα.
  • Διενέργεια εξετάσεων με μεγάλη ταχύτητα.
  • Φιλικό περιβάλλον προς τον ασθενή, με δυνατότητα χρήσης ακουστικών και ειδικών κατόπτρων, που καθιστούν την εξέταση άνετη ακόμη και για κλειστοφοβικούς ασθενείς.
  •  Ιδανικός σχεδιασμός του μηχανήματος με ευρύ Gantry και ικανοποιητικό μήκος, επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση του ασθενούς.
  •  Σχετικά ελαφρύς, «φιλικός» Μαγνήτης (3.5 tonne), με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και μηδαμινή κατανάλωση ηλίου (zeroheliumboiloff).
  •  Το συγκεκριμένο σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου SiemensMagnetomEssenza 1.5T, είναι νέας τεχνολογίας , με συνέπεια να αποτελεί μια πλατφόρμα που θα διατηρηθεί στο επιστημονικό προσκήνιο, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Εχει την δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας TIM (totalimagingmatrix) που επιτρέπει όλες τις κλινικές εφαρμογές σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες (καρδιολογία, νευρολογία, ορθοπεδική, μελέτη του μαστού, αγγειογραφία). Θεωρείται επίσης ιδιαίτερα αξιόπιστο στην προγεννητική εκτίμηση του εμβρύου.
© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by