ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Dioikisi

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Creta InterClinic είναι πενταμελές και απαρτίζεται από :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. : Στεφανουδάκης Γεώργιος

 : Κοντοπόδης Μιχαήλ
 : Συλλιγαρδάκης Εμμανουήλ
 : Γασπαράκης Στυλιανός
   Μανασάκης Αχιλλέας


© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by