ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣήμερα η Creta InterClinic είναι σε θέση να καλύψει όλο το εύρος των υπηρεσιών που δύναται να ζητηθούν στα πλαίσια κάθε ιατρικής ειδικότητας καθώς συνεργάζεται με καταξιωμένους επιστήμονες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων και καθηγητές της ιατρικής.
Το νοσηλευτικό προσωπικό της Creta InterClinic έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας και να παρέχει υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες στους νοσηλευόμενους της Κλινικής μας.
Το διοικητικό προσωπικό της Creta InterClinic απαρτίζεται από επιστήμονες της οικονομίας, της διοίκησης και της διαχείρισης της φροντίδας της υγείας όπως επίσης και από εξειδικευμένα και έμπειρα διοικητικά στελέχη. Η Creta InterClinic είναι η μοναδική Ιδιωτική Κλινική στη Κρήτη που έχει επενδύσει σε τεχνογνωσία και σε ανθρώπινο δυναμικό ικανό να εφαρμόσει σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης της φροντίδας της υγείας που έχουν ως τελικό αποδέκτη τον ασθενή και τη καλλίτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του.  
Τέλος το βοηθητικό προσωπικό απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς απασχόλησης τους και έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν υψηλές υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας στην ιατρική, νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία.

© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by