ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

tep

Οι τιμοκατάλογοι του Creta InterClinic είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς των υπηρεσιών υγείας σε Πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα τμήματα της Κλινικής μας.
Η Creta InterClinic έχει διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό τιμολόγιο υπηρεσιών, προσιτό στο ευρύ κοινό. Η τιμολόγηση δε των αναλώσιμων υλικών γίνεται πάντα με βάση το παρατηρητήριο τιμών και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα αρίστης ποιότητας και τηρούν υψηλής ποιότητας προδιαγραφές.
Το Γραφείο κίνησης της Creta InterClinic είναι αρμόδιο για κάθε είδους πληροφορία σχετικά με την νοσηλεία των ασθενών και την τιμολόγηση και διευθετούν την ομαλή κίνηση των ασθενών από την εισαγωγή μέχρι και το εξιτήριο τους.
Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών ασθενών έχει συσταθεί και λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού και φροντίζει για την ομαλή κίνηση των ασθενών από την εισαγωγή τους στην Creta InterClinic μέχρι και τον επαναπατρισμό τους, όπου απαιτείται.
© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by