ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΙΤΗΡΙΟ

tep

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή σας στην C
reta InterClinic , προγραμματισμένη ή έκτακτη, ξεκινά από το Τμήμα Εισαγωγής Ασθενών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

 • Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το ισχύον έτος
 • Οδηγίες Θεράποντος ιατρού
 • Αστυνομική ταυτότητα /Διαβατήριο
 • ΑΜΚΑ
 • Τυχόν εξετάσεις που έχετε κάνει και αφορούν το πρόβλημα υγείας σας (π.χ. Υπέρηχα, Αξονική κ.λ.)
 • Σε περίπτωση Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό συμβολαίου και την θέση κάλυψης.
 • Προκαταβολή που οφείλει να καταβάλλει κατά την εισαγωγή του

Το Τμήμα Εισαγωγής Ασθενών θα εκδώσει το εισιτήριο και θα φροντίσει για την εισαγωγή σας στη νοσηλευτική μονάδα. Επίσης, θα σας ενημερώσει για τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και για πληροφορίες για την σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ του ασφαλιστικού σας φορέα και της Creta InterClinic.

Σε περίπτωση που η Creta InterClinic δεν είναι συμβεβλημένη με το ασφαλιστικό σας ταμείο οι οικονομικές σας υποχρεώσεις είναι:

 • Τα νοσήλεια
 • Οι παρακλινικές εξετάσεις
 • Τα έξοδα χειρουργείου και αναισθησίας
 • Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό
 • Το ασθενοφόρο (όπου απαιτείται)
 • Οι αμοιβές ιατρών
 • Οι αμοιβές αναισθησιολόγων

Τα πολύτιμα αντικείμενα, χρήματα, τιμαλφή κ.λ. πρέπει να παραδίδονται για φύλαξη στις ειδικές θυρίδες.

Σε διαφορετική περίπτωση που δεν παραδίδονται στις ειδικές θυρίδες, η Creta InterClinic ουδεμία ευθύνη δεν φέρειγια τυχόν απώλεια τους, όπως δεν φέρει και καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια του κλειδιού της θυρίδας από τον εκάστοτε κάτοχο.


ΕΞΙΤΗΡΙΟ
Ο Θεράπων ιατρός είναι υπεύθυνος για την έξοδο του ασθενούς από την Κλινική ο οποίος υπογράφει το εξιτήριο και δίνει οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή και διατροφή. Εκδίδεται το εξιτήριο το οποίο παραδίδεται στον ασθενή.

Αφού τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες ο ασθενής παραλαμβάνει το ατομικό Βιβλιάριο ασθενείας / Διαβατήριο και αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου (εφόσον το επιθυμεί) κατόπιν αιτήσεως του στο τμήμα Εισαγωγής Ασθενών.

Επίσης με την εγκατάσταση του προγράμματος PACS ο ασθενής μπορεί να παραλαμβάνει πρωτότυπες εξετάσεις (π.χ. ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές κ.λ).

Ο ασθενής παραλαμβάνει αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου ή εξετάσεις αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Αστυνομικής ταυτότητας/ Διαβατήριο.

Τρίτο πρόσωπο πλην του ίδιου του ασθενούς, μπορεί να παραλάβει τα ανωτέρω ιατρικά έγγραφα μόνο με την προσκόμιση εγγραφής ειδικής εξουσιοδότησης, η οποία φέρει θεώρηση της υπογραφής από Δημόσια αρχή.

© 2017 Creta InterClinic  |  All rights reserved.
created by